RESOURCES

NGUỒN TÀI LIỆU CX TỪ FILUM

BLOG

Những khái niệm cơ bản xây dựng chân dung khách hàng

EBOOK

Khung nền tảng Quản trị Trải Nghiệm Khách Hàng

Tìm hiểu về khung Quản trị Trải Nghiệm Khách Hàng và cách xây dựng chiến lược CX tại doanh nghiệp.

BỘ CÂU HỎI

Mẫu 50+ câu hỏi phỏng vấn khách hàng

TÌM HIỂU THÊM
BLOG

04 loại phỏng vấn khách hàng doanh nghiệp cần biết

TÌM HIỂU THÊM
BLOG

Ứng dụng NPS: Những lỗi sai doanh nghiệp thường mắc phải

TÌM HIỂU THÊM
News ANNOUNCEMENT
Filum: Một Diện Mạo Mới Cho Sứ Mệnh Mới
Blog SURVEY EXPERIENCE DESIGN
Lỗi thiên vị trong phiếu khảo sát. Những lưu ý cho doanh nghiệp
Blog SURVEY EXPERIENCE DESIGN
Thứ tự câu hỏi - Từ khảo sát thành câu chuyện
Blog CUSTOMER RESEARCH
Cẩm nang nghiên cứu khách hàng 2023 dành cho doanh nghiệp
Blog CUSTOMER EXPERIENCE
Đánh giá hiệu quả trải nghiệm khách hàng bằng ROI
Blog CUSTOMER EXPERIENCE
Năm cấp độ trưởng thành trong trải nghiệm khách hàng
Blog CUSTOMER EXPERIENCE
7-Eleven: Thành công từ phản hồi khách hàng
Blog VOICE OF CUSTOMER
Thu thập phản hồi để xây dựng hành trình khách hàng liền mạch
BLOG CUSTOMER RESEARCH
Dữ liệu định lượng vs dữ liệu định tính Hiểu sao cho đúng
Filum CX Platform

Nền tảng hợp nhất quản trị trải nghiệm khách hàng