EBOOK

Khung nền tảng Quản trị Trải Nghiệm Khách Hàng

Tìm hiểu tại sao doanh nghiệp lại cần một Khung nền tảng Quản trị trải nghiệm khách hàng, và những bước mà doanh nghiệp cần làm để xây dựng một chiến lược Quản trị trải nghiệm khách hàng trong eBook này.
 
PSD 4 2
Visual support V3-01 1
Visual support V3-02 1
Visual support V3-03 1
Visual support V3-04 1

Bạn sẽ nhận được gì trong eBook này?

  • Quản trị trải nghiệm khách hàng là gì và tại sao doanh nghiệp lại cần đến nó

  • Những vòng quay về công nghệ xoay quanh việc quản lý và kiến tạo trải nghiệm khách hàng

  • Các cột trụ & thành tố cấu thành nên một Khung nền Quản trị trải nghiệm khách hàng (CXM) và hiểu sâu hơn về trụ cột đầu tiên của khung nền đó

  • Hiểu từng bước căn bản để áp dụng khung nền tảng quản trị trải nghiệm khách hàng vào tổ chức doanh nghiệp một cách hiệu quả và phù hợp với mọi quy mô

Gửi eBook về email của bạn

Book Hardcover PSD Mockup 1
NỘI DUNG EBOOK

Những nội dung chính trong cuốn sách này

Hiểu đúng về quản trị trải nghiệm CXM

Quản lý trải nghiệm khách hàng CXM là toàn bộ quá trình thiết kế, giám sát và cải thiện các tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp – trên toàn bộ hành trình trải nghiệm của khách hàng với một tổ chức.

Những vòng quay tăng trưởng về công nghệ

Doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc xây dựng hồ sơ khách hàng — mặc dù hàng tỷ đô la vẫn đang được chi trên toàn cầu cho các công nghệ như CRM, CDP mỗi năm.

Nền tảng quản trị trải nghiệm khách hàng

03 trụ cột với 09 thành tố tạo thành khung năng lực về Quản trị trải nghiệm khách hàng - giúp doanh nghiệp xây dựng trải nghiệm khách hàng vượt trội và lợi thế cạnh tranh bền vững hơn.

Những bước áp dụng cơ bản để bắt đầu

Một số bước cơ bản dễ thực hiện để áp dụng khung nền tảng quản trị trải nghiệm khách hàng vào Tổ chức một cách hiệu quả và phù hợp với mọi quy mô.

GIẢI PHÁP FILUM

Liên tục thu thập phản hồi

Hợp nhất các hoạt động thu thập và phân loại phản hồi khách hàng, giúp doanh nghiệp xử lý và đóng vòng phản hồi nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Filum Voice of Customer
Featured_Image_159d66eb33
GIẢI PHÁP FILUM

Xử lý phản hồi tự động

Thiết lập kịch bản tự động thực hiện các hành động theo sát quy trình xử lý phản hồi, giúp khách hàng luôn cập nhật tình trạng xử lý khiếu nại của họ.

SỰ KIỆN HOT

Chuỗi sự kiện "Vietnam CX Pioneers"

Chuỗi sự kiện được tổ chức bởi Filum.ai với mục đích chia sẻ kinh nghiệm thực tế về quản trị trải nghiệm khách hàng (CX).

Mỗi workshop là buổi đối thoại giữa chuyên gia, chủ doanh nghiệp và lãnh đạo tiên phong trong lĩnh vực CX tại Việt Nam và khu vực.

VCXP
Bộ mẫu 50 câu hỏi khảo sát khách hàng
TEMPLATE

Mẫu 50+ câu hỏi khảo sát khách hàng 

DOWNLOAD
book5V3
EBOOK

Nhật ký "tay mơ" làm trải nghiệm khách hàng

DOWNLOAD
Bộ mãu 50 câu hỏi phỏng vấn khách hàng
TEMPLATE

Mẫu 50+ câu hỏi phỏng vấn khách hàng

DOWNLOAD